De bedoeling van BuroBras!

● Je dag een zinvolle invulling geven
● Ontwikkeling
● Structuur
● Leren
● Andere mensen ontmoeten
● Je mentaal weer fit voelen
● Trots zijn
● Regie krijgen over eigen energie

Zomaar wat woorden die opkomen wanneer je nadenkt over wat dagbesteding en werk in het meest positieve scenario kunnen opleveren.

Mensen met psychische klachten ondersteunen bij het (her-)vinden van vitaliteit en veerkracht op het gebied van dagbesteding en werk, dat is wat BuroBras doet. Doordat wij jarenlange ervaring hebben in de GGZ, zowel aan de zorgkant als op het gebied van re- integratie (IPS), kennen wij beide werelden goed. En dat heeft een positief effect op het verloop van onze trajecten. We hebben een groot (werkgevers-)netwerk waardoor het veelal snel lukt om een passende plek te vinden. We ondersteunen werkgevers bij regelzaken en bij de invulling van hun wens om diversiteit te omarmen.

In de contacten die we hebben, zowel met zoekers, verwijzers als met werkgevers, vinden we het belangrijk om de tijd te nemen voor het opbouwen van een goede werkrelatie. Zodat we elkaars “gebruiksaanwijzing” leren kennen. En tot een passende plek komen. Want dat is de bedoeling!