Wat

Wat hebben we te bieden?

Participatie interventie

Dit is gericht op het activeren van de cliënt, op deelname aan een sociaal netwerk buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname

Bevorderen van fysieke en psychische weerbaarheid van de cliënt in relatie tot werk. Bv onderzoek richting vrijwilligerswerk.

Begeleiding bij scholing

Voor cliënten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding, waarbij de scholing noodzakelijk is om weer aan het werk te kunnen.

Praktijkassessment

Dit is voor cliënten die het lastig vinden om een inschatting te maken wat hun mogelijkheden voor werk zijn.

Werkfit

Voor mensen die nu nog niet kunnen werken, maar wel willen oefenen met bv vrijwilligerswerk. Het opdoen van werknemers-vaardigheden. Dit traject biedt ondersteuning in de laatste voorbereiding op werk.

Naar werk

Dit traject is bedoeld om mensen te plaatsen in een regulier betaalde baan, aan het werk te houden of een eigen bedrijf te starten.

1e spoor traject

Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.

2e spoor traject

Als de werknemer door ziekte de huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, zal er worden gezocht naar aangepaste werkzaamheden. Maar dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te re-integreren binnen de eigen organisatie komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld, dit noemen we 2e spoor.

3e spoor traject

Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is. De werkgever krijgt dan de WGA-uitkering doorbelast en is tevens verantwoordelijk voor de re-integratie. Op het moment dat er arbeidsmogelijkheden zijn, is het 3e spoor er om een passende baan te vinden.

Advisering voor werkgevers

Wil je als werkgever inclusief werken, maar ben je zoekende hoe daar invulling aan te geven? We denken graag met je mee!

Gemeente trajecten

Voor gemeenten bieden wij trajecten op maat, die alle bovenstaande onderdelen kunnen bevatten.

Brainstormen met

BuroBras